Praktisch

Praktische informatie

Hier vindt u alles over de lestijden bij ons op school. De opvang, vakanties en schoolafspraken. Heeft u na het lezen hiervan nog een vraag? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. U kunt natuurlijk ook even de leerkracht van uw kind aanspreken voor of na schooltijd.

Lestijden en BSO

Bij ons op school gaan kinderen vijf dagen naar school. Zonder dat zij in de middag vrij hebben. Ook hebben we een voorschoolse- en naschoolse opvang. Hieronder ziet u de lestijden van al onze groepen en leest u meer over de buitenschoolse opvang (BSO).  

Vakanties en vrije dagen

Een aantal weken in het schooljaar heeft uw kind vakantie of een vrije dag. Hieronder leest u wanneer uw kind vakantie heeft. 

Onze school in Dok Zuid

Onze school zit in een multifunctioneel gebouw in Dok Zuid. In dit gebouw vindt u naast onze school, ook een bibliotheek, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en de voor- en naschoolse opvang. Maar dat is niet alles. Ook vindt u er de jeugdgezondheidszorg, de wijkraad en het wijkcentrum. Fijn alles op één plek. 

Schoolafspraken

Ieder kind met plezier naar school. Dat is waar we voor gaan. Dat vraagt om een veilige omgeving. Daarom hebben we een aantal regels met elkaar afgesproken. Bij ons op school:

  • Gaan we respectvol met elkaar om.
  • Zorgen we ervoor dat we graag op deze plek zijn.
  • Bevorderen we onderling vertrouwen tussen leerlingen, leerkrachten en in de groep(en).
  • Is het een veilige en gestructureerde omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.
  • Krijgen kinderen verantwoordelijkheid met klassendiensten.
  • Volgen we onze kinderen met observaties en een leerlingvolgsysteem.

Formulieren en protocollen