locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"Ik heb een gezellige klas."

- Paulina

"Er zijn goede regels in de klas. "

- Yelena

"Het is leerzaam en er is goed onderwijs. "

- Marloes

"Er wordt niet gepest op deze school."

- Carmenta

"Er zijn lieve leerkrachten op deze school"

- Milano

"Je kunt leuke vrienden maken."

- Levi

"Op deze school werken we met tablets."

- Sjoerd
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 53 35 355

Zo kan het zijn

Kevin houdt de hand van papa stevig vast als ze samen de school in lopen. De eerste dag in groep 1. Een spannende dag voor Kevin en zijn ouders. De juf geeft Kevin een hand. Papa en mama mogen nog even binnenkomen om een spelletje met Kevin te doen. Om kwart voor 9 zwaaien alle kinderen hun ouders uit. De juf wijst Kevin een stoeltje naast Anouk aan. Zijn naam staat er al op! Anouk zit al langer in groep 1 en wijst Kevin de weg. Samen met kinderen uit groep 2 kiezen Kevin en Anouk een werkje van het planbord. Aansluitend leest de juf voor uit een digitaal prentenboek. Kevin kan het verhaal goed volgen op het digitale schoolbord. Ademloos luistert hij naar de avonturen van Kleine Kangoeroe. Om 12.00 uur komt mama Kevin ophalen. Wat is de ochtend voorbijgevlogen!

ICT

Op de Sebastiaan geven we modern onderwijs met de nieuwste methodes en materialen, waarbij gebruik wordt gemaakt van computers en tablets. Zo leren kinderen te werken met Word, houden ze een spreekbeurt in PowerPoint en surfen ze op internet om informatie te vinden voor een werkstuk. Daarnaast is uitleg van de juf of meester een stuk interessanter als via het digitale schoolbord bijvoorbeeld te zien is hoe de piramides in Egypte eruitzien. Vanaf groep 5 werkt uw kind met Snappet bij rekenen en spelling. Werken met deze software is heel leuk en dankzij Snappet kunnen kinderen op hun eigen niveau werken.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op de Sebastiaanschool Engelse les vanaf groep 3. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen Kanjertraining. Die wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief te denken over zichzelf en over anderen.

Projectmatig werken

We vinden het belangrijk dat uw kind het verband tussen verschillende vakken ontdekt. Op die manier gaat de lesstof meer leven bij kinderen en onthouden ze de stof makkelijker. Daarom werken wij veel thematisch en projectmatig. In de onderbouw sluiten we zoveel mogelijk aan bij thema’s die belangrijk zijn in het leven van uw kind, zoals de seizoenen en feestdagen. Vanaf groep 5 werken onze leerlingen één dagdeel per week aan een project. Het voordeel daarvan is dat we dieper op de lesstof kunnen ingaan, interactiever aan de slag kunnen en verschillende lesvormen kunnen aanbieden, van digitaal tot schriftelijk, van bestuderend tot ontdekkend leren.

Taalonderwijs

Op iedere school krijgen kinderen taal, maar op de Sebastiaan zijn we daar extra mee bezig. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar voor uw kind. Wij besteden veel tijd aan het begrijpen van woorden en teksten, foutloos schrijven, technisch lezen en verschillende soorten literatuur. In de onderbouw gebruiken we de methode Logo3000, waarbij kleuters alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (de BAK) aangeboden krijgen. Met die woordenschat gaan ze goed voorbereid naar groep 3. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in de intensieve taalklas (ITK).

Even voorstellen…

De Sebastiaanschool is een kleinschalige en moderne school in DokZuid. Wij hechten veel waarde aan een goed contact met uw kind en met u, zodat we samen kunnen werken aan een stevige basis voor de ontwikkeling van uw kind op cognitief én sociaal-emotioneel gebied. Miranka Zaaijer, directeur
Het belangrijkst is dat kinderen zich veilig voelen en gezien worden bij ons op school. Samen met ouders zorgen we voor het beste voor onze leerlingen. Daphne Tilstra, leerkracht groep 1/2
Vooral bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur doen we veel leuke dingen! Puk de Groot, leerling
De Sebastiaanschool heeft oog voor het individuele kind. Ons kind wordt echt gezien. Dat wil toch iedere ouder voor zijn kind? Björn Steneker, ouder

Dit vinden wij belangrijk

We willen dat uw kind een leuke en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd krijgt op onze school. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

  • taal- en rekenonderwijs extra veel aandacht krijgen;
  • leerlingen die dat nodig hebben, meer ondersteuning of uitdaging krijgen;
  • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • alle leerlingen vanaf groep 3  Engelse les krijgen;
  • leerlingen vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT;
  • kinderen leren zelfstandig te werken;
  • ons dynamische, enthousiaste team zich voortdurend ontwikkelt.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Voor de allereerste lesdag komt uw kind een aantal dagdelen wennen in de nieuwe klas. De leerkracht legt dan een aantal dingen uit aan u en uw kind: waar hangt uw kind de jas op? Hoe werkt het kiesbord? Welke stoel is van uw kind? We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas. Vaak helpen oudere kleuters daarbij.

doorvragen per mail

Vakantie 2023-2024

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024
Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024

 

doorvragen per mail

We werken met het vijf gelijke dagen model. Dat houdt in dat de schooltijden voor alle kinderen elke dag hetzelfde zijn:

8:30 uur tot 14:00 uur.

doorvragen per mail

We werken met het vijf gelijke dagen model. Dat houdt in dat de schooltijden voor alle kinderen elke dag hetzelfde zijn:

8:30 uur tot 14:00 uur. Kinderen blijven dus allemaal over. Er wordt dus in de groep gegeten.

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep