Contact met thuis

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

  • Informatieavond aan het begin van ieder schooljaar
  • ouder-kind kennismakingsgesprek
  • Rapport, twee keer per jaar
  • Oudergesprekken, minimaal twee keer per jaar
  • Jaarkalender
  • Maandelijkse e-mailnieuwsbrief
  • Social media, u kunt ons volgen op  Facebook.
  • Parro: een app om ouders te informeren over datgene wat er gebeurd in de groep van uw kind.
  • www.sebastiaanschool.nl

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen samen met hun ouders en de school leuke, gezellige dingen én onderwijsactiviteiten doen. Daarom hebben wij workshops op school, waarbij ouders komen helpen. Wij geven ook optredens voor de ouders tijden het Open Podium. Een groep ouders komt wekelijks lezen met een groepje kinderen. Zo maken wij een combinatie van gezelligheid en betrokkenheid, samen met u.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep