Vakanties en vrije dagen

Vakantie 2023-2024

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2022 t/m 07 -01- 2024
Voorjaarsvakantie 17-2-2024 t/m 25-02-2024
Paasmaandag
Meivakantie 17-4-2024 t/m 12-05-2024
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-8-2024

Studiedagen (2023-2024)

Groepen 1 t/m 8

 

21 november – hele dag

23 december – middag (vanaf 12.00 uur)

24 maart – hele dag

7 juli – middag (vanaf 12.00 uur

 

Daarnaast hebben de kleutergroepen op de volgende momenten ook nog studiedagen:

30 november – middag (vanaf 12.00 uur)

16 januari – middag (vanaf 12.00 uur)

17 februari – middag (vanaf 12.00 uur)

21 april – middag (vanaf 12.00 uur)

 

Verlof aanvragen

Verlof kunt u twee weken van tevoren aanvragen bij de locatiedirecteur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier kunt u bij de locatiedirecteur van de school halen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep