Hoofdluis

Op vrijwel iedere school wordt men wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen, want het zijn echte overlopers. Kinderen zijn er extra gevoelig voor, omdat ze al spelend vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken.

Bovendien hangen jassen, dassen en mutsen vaak in lange rijen naast elkaar en wandelen luizen gemakkelijk van de ene naar de andere jas. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders om preventieve maatregelen te nemen. In overleg met de GGD hebben we afgesproken om het luizenprobleem op de volgende wijze aan te pakken:

We hebben op school een aantal ouders gemobiliseerd die een aantal malen per jaar alle kinderen controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. Elke donderdag na een vakantie wordt uw kind gecontroleerd op hoofdluis, dus graag geen moeilijke kapsels of gel in de haren op die dag. We hebben het schooljaar luisvrij afgesloten dankzij deze aanpak en de wijze waarop u als ouders snel en doeltreffend reageert. We hopen ook dit schooljaar luisvrij te mogen blijven!

Coördinator: Sharon Tahapary

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep