Halen en brengen

Wij willen graag om 8.30 uur met de les beginnen. Daarom vragen wij u om uw kind op tijd te brengen of naar school te sturen. ’s Morgens gaat de deur om  8.20 open. Breng uw kind dus niet te vroeg. 

De kleuters kunnen naar binnen worden gebracht. De kinderen van groep 3 tot en met 8 worden door de locatiedirecteur of een teamlid welkom geheten bij de deur. Zij lopen zelfstandig naar hun eigen klas, waar de leerkracht hen opvangt.

Voor het gebouw is parkeergelegenheid. Wilt u in het belang van uw kind de doorgangen naar het plein geheel vrijlaten? Er is genoeg ruimte binnen de omheining. De fietsen worden in de daarvoor bestemde fietsenstallingen gezet. De afspraak is dat er op het plein gelopen wordt met de fiets aan de hand.

Als uw kind in verband met een afspraak met bijvoorbeeld tandarts of dokter moet worden opgehaald, verzoeken wij u uw kind in de klas op te halen.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep