Missie en visie

Op de Seb@stiaan willen we dat ieder kind zich thuis voelt. Ieder kind is uniek en dus houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. In ons onderwijs willen we dat kinderen de kracht van het eigen kunnen ervaren en ze stimuleren om  op het juiste moment eigen verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de dagelijkse activiteiten leren we kinderen oog te hebben voor elkaar. Door het samenwerken en samen spelen, leren zij dat zij zelf invloed hebben op situaties. Een regelmatig contact met ouders/ verzorgers vinden we heel belangrijk. Samen delen we de zorg voor uw kind.

Voor ons onderwijs geldt:

  • wij richten de dag zo in dat er een rustig en ordelijk schoolklimaat ontstaat;
  • wij streven ernaar de talenten van kinderen maximaal te ontwikkelen;
  • wij laten de kinderen kennismaken met verschillende religies en culturen;
  • wij volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet;
  • samen spelen, samen werken, samen leren en samen vieren;
  • afwisselend en uitdagend onderwijs met aantrekkelijk materiaal;
  • wij stimuleren en sturen naar zelfstandig werken;
  • wij sturen bewust en planmatig op sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • wij hechten veel waarde aan interactief onderwijs;
  • wij benaderen kinderen vanuit hun eigen onderwijsbehoefte.

Tot slot: zoals gezegd willen wij graag een open school zijn. Als er iets is, neem dan contact met ons op, u kunt erop vertrouwen dat wij dat ook doen.

Op deze website vindt u informatie die voor u en uw kind van belang is en kunt u onze promotiefilm bekijken voor een goede eerste indruk. Wilt u meer weten? Surf rustig rond of maak een afspraak met de locatiedirecteur Lucia Belt.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep