Identiteit

De Seb@stiaan is een open katholieke school. Een school die uitgaat van en geïnspireerd wordt door de christelijk-katholieke traditie van onze samenleving. Concreet betekent dit dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over de waarden en normen. Wij staan nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven. Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over de waarden en normen. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt.

De Seb@stiaan besteedt bij feestdagen extra aandacht aan de verhalen in de Bijbel, opent de week met een moment van bezinning  en bidt voor het eten tussen de middag.

 

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep