Bestuur

De Seb@stiaan is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers blijven zich daarvoor ook als professional ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en dit is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Ons onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze ruim 13.000 leerlingen. Iedere leerling op onze vijftien basisscholen, een school voor het speciaal basisonderwijs en tien middelbare scholen voorzien wij van een breed onderwijsaanbod. Hierdoor krijgen zij allemaal gelijke kansen en worden zij uitermate gestimuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnenzij deze delen met anderen. Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet.

Algemeen directeur primair onderwijs
Dhr. G. Visser
E-mail: g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 51

Voorzitter college van bestuur
Patrick Eckringa
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn
telefoon: 055 – 577 97 99
info@veluwseonderwijsgroep.nl

 

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep