Aanmelden

Als u wilt weten of onze school voor uw kind geschikt is, nodigen we u van harte uit om op de open dag te komen of een afspraak te maken met onze directeur. In gesprek kunt u uw vragen stellen, de directeur vertelt over onze school en leidt u rond. Als u kiest voor onze school dan kunt u de aanmeldprocedure volgen.

Aanmeldprocedure
U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen 6 weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal 4 weken langer.

Als uw kind jonger dan drie jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

Zij-instroom

Alle basisscholen in Apeldoorn hanteren een overstap protocol. Dit betekent dat in het geval van zij-instromers ( anders dan inschrijven van een vierjarige leerling) een stappenplan wordt gevolgd. Hierbij is er altijd overleg tussen de ontvangende school en huidige school.

Voor het schooljaar 2019-2020 geldt dat er geen nieuwe leerlingen meer geplaatst kunnen worden in de groepen 7 en 8.

 

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep