Taal en Rekenen

Taal

Op iedere school krijgen kinderen taal, maar op de Seb@stiaan zijn we daar extra mee bezig. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar voor uw kind. Wij besteden veel tijd aan het begrijpen van woorden en teksten, foutloos schrijven, technisch lezen en literatuur.

In de onderbouw gebruiken we de methode Logo3000 , waarbij kleuters alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (BAK) leren. Met die woordenschat gaan ze goed voorbereid naar groep 3.
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in de intensieve taalklas (ITK). Zij krijgen een jaar lang intensief taalonderwijs in een kleine groep. Kinderen starten pas in de ITK na toestemming van de ouders. Voor een succesvolle begeleiding is het nodig dat ouders thuis onderwijsondersteunende activiteiten doen met hun kinderen. De leerkracht van de ITK ondersteunt hen hierbij.

Rekenen

Binnen het rekenonderwijs krijgen leerlingen inzicht in getallen en leren ze ingewikkelde sommen op te lossen. Tijdens de lessen leren we kinderen via stappen het juiste antwoord te berekenen. Wij leren onze leerlingen een vaste oplossingsstrategie aan. Ook binnen ons rekenonderwijs houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen en streven we naar een gezonde uitdaging voor elke leerling. Zo gebruiken wij voor het rekenonderwijs Snappet. Dit doen wij vanaf groep 5. Dit is een digitale adaptieve methode. Elke leerling krijgt sommen en leerstof aangeboden passend op eigen niveau.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep