Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen Kanjertraining van de eigen groepsleerkracht, die hier speciaal voor opgeleid is.

Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen. Door oefeningen en een doorgaande lijn omtrent afspraken en de aanpak van sociaal gewenst én ongewenst gedrag, leren kinderen ontdekken hoe zij in verschillende situaties kunnen reageren. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep