ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter en interessanter. Dat is de reden dat wij alle leerlingen vertrouwd maken met ICT. Dat begint al bij de allerjongste leerlingen. Zij doen bijvoorbeeld spellen op de Ipad, die de reken- en taalontwikkeling stimuleren. In de bovenbouw leren kinderen informatie op te zoeken op internet en maken zijn presentaties in bijvoorbeeld PowerPoint. Wij beschikken over verschillende materialen waarmee kinderen kennis maken met programmeren en vanaf groep 5 werkt uw kind met Snappet bij rekenen en spelling. Ieder kind heeft een bijbehorende tablet met daarop zijn eigen profiel. Snappet is aantrekkelijk vorm gegeven met veel beeldmateriaal en past zich aan het niveau van de leerling aan. Als een kind de stof beheerst, krijgt het verdiepingsstof aangeboden. Hebben leerlingen nog moeite met onderdelen, dan zorgt het programma dat zij de stof gaan herhalen. Het schrift ligt nog steeds op tafel. De leerlingen moeten hierin hun berekeningen noteren. Die combinatie is noodzakelijk, want daardoor kan de leerkracht de gedachtegang van de leerling volgen.

snappet 2016

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep