Bijzondere activiteiten

Schoolreisje

Elk jaar heeft elke groep een groepsactiviteit. Samen met alle kinderen, hun leerkracht en een aantal ouders gaan we er gezellig met elkaar een dag op uit. Het kan zijn dat leerlingen gaan spelen en picknicken in de omgeving of dat ze naar een pretpark gaan.

Schoolkamp

Elk jaar gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp! Samen met de leerkracht en begeleiders gaan we in het begin van het schooljaar twee nachtjes van huis. Dat is een beetje spannend, maar vooral erg leuk. Overdag lekker sporten en spelen en ’s avonds luisteren naar griezelverhalen of een wandeling maken door een bos!

School- en sporttoernooien

Binnen Apeldoorn zijn er diverse sportevenementen voor leerlingen van basisscholen. Veelal zijn deze evenementen op de woensdagmiddag. De Seb@stiaan is vaak een fanatiek deelnemer! We oefenen tijdens de gymlessen en gaan vol enthousiasme de strijd met andere scholen aan. Uiteraard worden we daarbij toegejuicht door medeleerlingen, ouders/ verzorgers en broertjes en zusjes. De school beschikt over een ruim plein en verschillende speeltoestellen.

We besteden ook aandacht aan de Sport van de Maand. Elke maand hebben we extra belangstelling voor een bepaalde sport. Als kinderen geïnteresseerd zijn, kunnen ze zich met korting voor lessen opgeven bij de sportvereniging.

Excursies

Gedurende het schooljaar nemen de leerlingen deel aan diverse excursies. De excursies vinden plaats onder schooltijd en sluiten aan bij het lesprogramma. Met de oudere leerlingen gaan we op de fiets of met de auto. Met de jongere kinderen vaak met de auto. Voor begeleiding en vervoer is de hulp van ouders onmisbaar.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep