Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op de Seb@stiaanschool Engelse les vanaf groep 3.

Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door liedjes en verhaaltjes regelmatig in het Nederlands én in het Engels aan te bieden, leren de kinderen spelenderwijs woorden en korte zinnen. In de volgende jaren worden de Engelse lessen steeds meer uitgebreid.

We gebruiken hiervoor de methode Take it easy, een lesmethode Engels voor  het basisonderwijs. Het is speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. Met hulp van de native speaking co-teachers van Take it easy leren onze leerlingen correct Engels. In perfect Engels presenteren zij de lessen op het digibord.

 

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep