Vakanties en vrije dagen

Vakantie 2019 – 2020

 Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag 10-04-2020
Paasmaandag 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinkstermaandag 01-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Studiedagen (2019-2020)

Dinsdag 24 september hele dag
Donderdag 21 november hele dag
Vrijdag 31 januari vanaf 12.00 uur vrij
Maandag 30 maart hele dag
Maandag 22 juni vanaf 12.00 uur vrij

 

Vrije dagen voor de groepen 1 en 2 (2019 – 2020)

Naast de studiedagen hebben de kleuters net als afgelopen jaar een
aantal extra vrije dagen/middagen. Dit jaar hebben we gemerkt dat
vooral op de dagen dat we feest vieren zoals bv Sinterklaas, Kerst en
Koningsspelen de dag erg lang is voor kleuters. Dit hebben we
meegenomen in de planning van dit jaar. Hieronder het overzicht van
deze dagen:

Donderdag 5 december vanaf 12.00 uur vrij (Sinterklaas)
Vrijdag 6 december hele dag
Vrijdag 20 december vanaf 12.00 uur vrij (Kerst)
Vrijdag 31 januari hele dag
Vrijdag 21 februari vanaf 12.00 uur vrij (Carnaval)
Vrijdag 24 april vanaf 12.00 uur vrij (Koningsspelen)
Maandag 22 juni hele dag

 

Verlof aanvragen

Verlof kunt u twee weken van tevoren aanvragen bij de locatiedirecteur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier kunt u bij de locatiedirecteur van de school halen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep