Missie & visie

Basisschool Seb@stiaan wil uw kind uitdagen het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Dat doen we met moderne lesstof die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. We hechten veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen; wij beschouwen hen als een belangrijke samenwerkingspartner.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Op de Seb@stiaan houden we rekening met die verschillen. Op die manier ervaart uw kind zijn eigen kracht en mogelijkheden. Daarbij stimuleren wij uw kind om op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen.

Dit vinden wij belangrijk

We willen dat uw kind een leuke en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd krijgt op onze school. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

  • taal- en rekenonderwijs extra veel aandacht krijgen;
  • leerlingen die dat nodig hebben meer ondersteuning of uitdaging krijgen;
  • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • alle leerlingen, groep 1 tot en met 8, Engelse les krijgen;
  • leerlingen vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT;
  • kinderen leren zelfstandig te werken;
  • ons dynamische, enthousiaste team zich voortdurend ontwikkelt.

Op deze website vindt u informatie die voor u en uw kind van belang is en kunt u onze promotiefilm bekijken voor een goede eerste indruk. Wilt u meer weten? Surf rustig rond of maak een afspraak met de locatiedirecteur Lucia Belt.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep