Identiteit

De Seb@stiaan is een open katholieke school. De school staat nadrukkelijk open voor iedereen die de katholieke uitgangspunten wil onderschrijven. Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. 

Concreet betekent dit, dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over normen en waarden.

De Seb@stiaan besteedt bij feestdagen aandacht aan de verhalen in de Bijbel, opent de week met een moment van bezinning en bidt voor het eten tijdens het overblijven. Uiteindelijke keuzes worden, naar onze overtuiging, gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school. De Seb@stiaan staat dan ook nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven. Er is ruimte voor elke geloofsovertuiging en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep