Bestuur

Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door drie stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen en katholiek primair onderwijs met 15 scholen.

De scholen delen een servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen zijn zelfstandig/autonoom en werken samen waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur primair onderwijs
Vacature

Clusterdirecteur
Dhr. G. Visser
E-mail: g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 533 53 55

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Hoenderparkweg 61
7335 GR Apeldoorn

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep