Techniek

 

Wetenschap en techniek dankzij het Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost!

De Sebastiaanschool vindt het belangrijk om wetenschap en technologie te stimuleren binnen de school. We zijn al in het bezit van de Techniek Torens, maar om nog gerichter aandacht te kunnen besteden aan wetenschap en techniek hebben wij subsidie aangevraagd. Deze subsidie is ons toegekend en wij hebben een aantal lespakketten met opdrachtkaarten kunnen aanschaffen: een algemene box voor Techniek en Wetenschap en de boxen Junior Engineer, Ontdek elektriciteit, Windenergie en Waterenergie.

Op deze wijze kunnen wij wetenschap en technologie meer integreren in ons onderwijsaanbod in de onder- en bovenbouw. De komende jaren zullen we dit als actiepunt in het meerjarenplan opnemen.  Deze boxen zetten wij in tijdens een workshopochtend techniek in de loop van het jaar.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep