Projectmatig werken

We vinden het belangrijk dat kinderen het verband tussen verschillende vakken ontdekken. Op die manier gaat de lesstof meer leven en onthouden ze de stof makkelijker. Daarom werken wij veel thematisch en projectmatig.

In de onderbouw sluiten we zoveel mogelijk aan bij thema’s die belangrijk zijn in het leven van een kind, zoals de seizoenen en feestdagen. Vanaf groep 5 werken onze leerlingen één dagdeel per week aan een project op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde of natuur. Zij werken dan gedurende twee weken aan een onderwerp. Het voordeel daarvan is dat we dieper op de lesstof kunnen ingaan, interactiever aan de slag kunnen en verschillende lesvormen kunnen aanbieden, van digitaal tot schriftelijk, van bestuderend tot ontdekkend leren.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep