ICT

Op de Seb@stiaan geven we modern onderwijs met de nieuwste methoden en materialen waarbij gebruik wordt gemaakt van computers en tablets. Zo leren kinderen te werken met Word, houden ze een spreekbeurt in PowerPoint en surfen ze op internet om informatie te vinden voor een werkstuk.

Daarnaast is uitleg van de juf of meester een stuk interessanter wanneer via het digitale schoolbord bijvoorbeeld te zien is hoe de piramides in Egypte eruitzien.

Vanaf groep 5 werkt uw kind met de software Snappet bij rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Ieder kind heeft een bijbehorende tablet met daarop zijn eigen profiel. Snappet is aantrekkelijk vorm gegeven met veel beeldmateriaal en past zich aan het niveau van de leerling aan. Als een kind de stof beheerst, krijgt het verdiepingsstof aangeboden. Hebben leerlingen nog moeite met onderdelen, dan zorgt het programma dat zij de stof gaan herhalen. Het schrift ligt nog steeds op tafel. De leerlingen moeten hierin hun berekeningen noteren. Die combinatie is noodzakelijk, want daardoor kan de leerkracht de gedachtegang van de leerling volgen.

snappet 2016

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep