Brede School

De Seb@stiaan is een Brede School die samenwerkt met veel verschillende instanties, zoals Het Buurthuis en dans- en muziekverenigingen. Samen willen wij maximale ontwikkelingskansen voor kinderen creëren.

Na schooltijd en in schoolvakanties organiseren wij gezamenlijk allerlei activiteiten waaraan uw kind kan deelnemen. Ieder jaar is er een wisselend programma met dans, theater, muziek en sport. Ook voor ouders zijn er diverse activiteiten.

1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep