locatie weergave
schoolgids

"Er zitten hele lieve leraren op school en ik vind dat de meester goed kan uitleggen. "

- Orhan

"De bieb is beneden, dus we gaan met school naar de bieb voor boeken. "

- Kim

"Lieve leraren, lieve kinderen en we werken op tablets. Echt een toffe school!!"

- Eline

"Ik vind wereldoriëntatie het allerleukst, omdat we dan heel veel dingen mogen uitwerken."

- Susan

"Je wordt niet gepest, de kinderen zijn aardig. "

- Kiven

"Als je iets niet snapt, kan je het gewoon vragen en de juffen en meester helpen heel goed"

- Eva

"Je zou naar deze school moeten gaan want het is heel erg leuk hier."

- Kyle

"De uitleg van de juffen en meester is vaak heel leuk"

- Puk

"Ik vind rekenen leuk, want ik vind het makkelijk en optellen onder elkaar is leuk."

- Bryant

"Als je valt, komt de meester of juf gelijk. De Seb@stiaan is een leuke school!"

- Mirella
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 53 35 355

Zo kan het zijn

Kevin houdt de hand van papa stevig vast als ze samen de school in lopen. De eerste dag in groep 1. Een spannende dag voor Kevin en zijn ouders. De juf geeft Kevin een hand. Papa en mama mogen nog even binnenkomen om een spelletje met Kevin te doen. Om kwart voor 9 zwaaien alle kinderen hun ouders uit. De juf wijst Kevin een stoeltje naast Anouk. Zijn naam staat al op het stoel! Anouk zit al langer in groep 1 en wijst hem de weg. Samen met kinderen uit groep 2 kiezen Kevin en Anouk een werkje van het planbord. Aansluitend leest de juf ze voor uit een digitaal prentenboek. Kevin kan het verhaal goed volgen op het digitale schoolbord. Ademloos luistert hij naar de avonturen van Kleine Kangoeroe. Om 12.00 uur komt mama Kevin ophalen. Wat is de ochtend voorbij gevlogen!

ICT

Op de Seb@stiaan geven we modern onderwijs met de nieuwste methoden en materialen waarbij gebruik wordt gemaakt van computers en tablets. Zo leren kinderen te werken met Word, houden ze een spreekbeurt in PowerPoint en surfen ze op internet om informatie te vinden voor een werkstuk. Daarnaast is een uitleg van de juf of meester een stuk interessanter als via het digitale schoolbord te zien is hoe de piramides in Egypte eruit zien. Vanaf groep 5 werkt uw kind met Snappet bij rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Werken met deze software is niet alleen heel leuk, ook kunnen kinderen dankzij Snappet werken op hun eigen niveau.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden krijgen ze op de Sebastiaanschool Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’. Die wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief te denken over zichzelf en over anderen.

Projectmatig werken

We vinden het belangrijk dat uw kind het verband tussen verschillende vakken ontdekt. Op die manier gaat de lesstof meer leven bij kinderen en onthouden ze de stof makkelijker. Daarom werken wij veel thematisch en projectmatig. In de onderbouw sluiten we zoveel mogelijk aan bij thema’s die belangrijk zijn in het leven van uw kind, zoals de seizoenen en feestdagen. Vanaf groep 5 werken onze leerlingen één dagdeel per week aan een project. Het voordeel daarvan is dat we dieper op de lesstof kunnen ingaan, interactiever aan de slag kunnen en verschillende lesvormen kunnen aanbieden, van digitaal tot schriftelijk, van bestuderend tot ontdekkend leren.

Taalonderwijs

Op iedere school krijgen kinderen taal, maar op de Seb@stiaan zijn we daar extra mee bezig. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar voor uw kind. Wij besteden veel tijd aan het begrijpen van woorden en teksten, foutloos schrijven, technisch lezen en verschillende soorten literatuur. In de onderbouw gebruiken we de methode Logo3000, waarbij kleuters alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (de BAK) aangeboden krijgen. Met die woordenschat gaan ze goed voorbereid naar groep 3. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen terecht in de intensieve taalklas (ITK).

Even voorstellen...

De Sebastiaanschool is een kleinschalige en moderne school in Dok Zuid. Wij hechten veel waarde aan een goed contact met uw kind en met u, zodat we samen werken aan een stevige basis voor de ontwikkeling van uw kind op cognitief én sociaal emotioneel gebied."

Caroline Wenum, locatiedirecteur

Onze kinderen zijn stuk voor stuk sterren. Samen met hen en met ouders zorgen wij er als school voor dat ze stralen!"

Mirjam Gaarman, onderbouwcoördinator/leerkracht groep 3

Vooral bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur doen we veel leuke dingen!"

Puk de Groot, leerling

De Sebastiaanschool heeft oog voor het individuele kind. Ons kind wordt echt gezien. Dat wil toch iedere ouder voor zijn kind?"

Björn Steneker, ouder

Dit vinden wij belangrijk

We willen dat uw kind een leuke en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd krijgt op onze school. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

  • taal- en rekenonderwijs extra veel aandacht krijgen
  • leerlingen die dat nodig hebben meer ondersteuning of uitdaging krijgen;
  • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • alle leerlingen, groep 1 tot en met 8, Engelse les krijgen;
  • leerlingen vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT
  • kinderen leren zelfstandig te werken
  • ons dynamische, enthousiaste team zich voortdurend ontwikkelt.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Voor de allereerste lesdag komt uw kind een aantal dagdelen wennen in de nieuwe klas. De leerkracht legt dan een aantal dingen uit aan u en uw kind: waar hangt uw kind de jas op? Hoe werkt het kiesbord? Welke stoel is van uw kind? We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open staan voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas. Vaak helpen oudere kleuters daar bij.

doorvragen per mail

Herfstvakantie  17 t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie  26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie  27 t/m 3 maart 2017
Goede vrijdag en Pasen  14 t/m 17 april 2017
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart  25 en 26 mei 2017
Pinksteren 5 juni 2017
Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2017

doorvragen per mail

Groep 1-4

Maandag 8.30-12.00 13.00-15.00
Dinsdag 8.30-12.00 13.00-15.00
Woensdag 8.30-12.15 vrij
Donderdag 8.30-12.00 13.00-15.00
Vrijdag 8.30-12.00 vrij

Groep 5-8

Maandag 8.30-12.00 13.00-15.00
Dinsdag 8.30-12.00 13.00-15.00
Woensdag 8.30-12.15 vrij
Donderdag 8.30-12.00 13.00-15.00
Vrijdag 8.30-12.00 13.00-15.00

doorvragen per mail

Veel kinderen blijven tussen de middag op school. De tussenschoolse opvang (TSO) organiseren wij zelf in samenwerking met ouders. Kinderen nemen zelf hun lunch en drinken mee. Daarbij vragen wij u om te zorgen een gezonde lunch: brood, fruit en iets te drinken. Na het eten spelen de kinderen buiten. Als het regent, zijn er spelactiviteiten in de school. De overblijfkaarten worden op woensdag en vrijdag bij de ingang verkocht. Een kaart om vijf keer over te blijven kost 5 euro. Er zijn ook kaarten om tien of twintig keer over te blijven. Die kosten respectievelijk 10 en 20 euro.

doorvragen per mail
agenda

Sinterklaas

30 november 08:30

Meer agendapunten
facebook

Oud Hollandse spellen vandaag bij de gymles. Sjoelen en bowlen staan vandaag onder andere op het programma.

Bekijk op Facebook!
Komende verjaardagen

Verjaardagen

Nasko - 10 jun

Marit - 11 jun

Yasar - 11 jun

Meer verjaardagen
twitter

Oud Hollandse spellen vandaag bij de gymles. Sjoelen en bowlen staan vandaag onder andere op het programma.

Twitter mee!

Kom kennis maken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


1e Wormenseweg 460
7333 GZ Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 35 355

e-mail:
directie@sebastiaanschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep